پادکست ها

ساعت وصل

ساعت وصل ـ محمد تسلیمی ـ خامنه ای سرکوب و جنگ افروزی برای ممانعت از قیام ـ ۱۷آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ شهره مقدس ـ ۱۶آذر دانشگاه سنگر آزادی در برابر شاه و شیخ ـ ۱۰آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ پریا کهندل ـ از میلیشیای مجاهد خلق تا کانونهای شورشی ـ ۳آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ حمیرا واضحان ـ خون شهدای قیام آورـ شعله ور کننده قیام آزادی ـ ۲۶آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ احمد افشار ـ قیام ۹۸ ـ ۱۹آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ محمدعلی محتسبی ـ دانش آموزان قیام علیه شیخ و شاه ـ ۱۲آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ عزت زربر ـ فقر و گرانی ره آورد شوم آخوندی ـ ۵آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی باقرزاده ـ سالگرد۲۶و ۳۰مهر ـ ۲۸مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی ابوالفتحی ـ پاسخ سرکوب در مدرسه و دانشگاه کانون شورشی است ـ ۲۱مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ مهشاد اعتمادی ـ قیام با کانونهای شورشی ـ ۱۴مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ــ فائزه محسن زاده ـ سالگرد جمعه خونین زاهدان ـ ۷مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ صفورا سدیدی ـ کانونهای شورشی ـ ۱مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ــ مصطفی نادری ـ استمرار قیام با کانونهای شورشی ـ ۲۵شهریور۱۴۰۲

ساعت وصل ـ‌ موسی عماد زاده ـ مناسبتهای ماه شهریو.ر ـ ۱۸شهریور۱۴۰۲

ساعت وصل ـ‌ حسین عابدینی ـ سالروزتاسیس سازمان مجاهدین ـ ۱۰شهریور۱۴۰۲

ساعت وصل ـ‌ حنیف باقرزاده ـ وحشت رژیم از استمرار قیام ـ ۳شهریور۱۴۰۲

پادکست ساعت وصل - مجید حریری ـ کودتای ۲۸مرداد ـ ۲۸مرداد۱۴۰۲

پادکست ساعت وصل ـ بهزاد نظیری ـ۲۰مرداد۱۴۰۲

ساعت وصل ـ‌ افشین علوی ـ۱۲مرداد۱۴۰۲

پادکست ساعت وصل _ میهمان هادی روشن روان ـ ۵مرداد۱۴۰۲