تماس با ما

هم ميهنان عزيز،

مشخصات ارتباطى ما ذيلا در اختيار شماست. ميتوانيد با تلفن و ايميل با ما ارتباط برقرار كرده و پيام بگذاريد. در اسرع وقت به شما پاسخ خواهيم داد.
Phone: +44 20 3286 2433
SMS: +44 75 4621 8789
Email: sima@iranntv.com
Email: hamyari@iranntv.com
روابط عمومى سيماى آزادى – تلويزيون ملى ایران.