پادکست ها

فرا سو

پادکست فراسو ـ حجت برومند عبدالوهاب فرجی ـ هزینه دادن یا بی هزینگی ـ ۲۵اردیبهشت۱۴۰۲

فراسو- وضعیت انفجاری جامعه - ۱۸ ا ردیبهشت ۱۴۰۲

فراسو ـ چرا انقلاب سرقت شدنی نیست ـ ۳ اردیبهشت۱۴۰۲

فراسو- حمایت سنای ایتالیا - ۳۰ فروردین ۱۴۰۲