پادکست ها

ارتباط مستقیم

این برنامه هرهفته روزهای یکشنبه از سیمای آزادی پخش می شود

ارتباط مستقیم - دولت نوروزی و خسرو نیکذات ـ حمایتهای بین المللی از مقاومت ۷خرداد۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ فروغ پاکدل هادی روشن روان و علیرضا جعفرزاده ـ سپاه پاسداران ـ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم - مهمانان برنامه عباس داوری و زینت میرهاشمی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

ارتباط مستقیم ـ‌ محمدعلی توحیدی و مهدی سامع ـ شرایط و بحران انقلابی ـ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

برنامه ارتباط مستقیم - ۲۷ فروردین ۱۴۰۲