یادی از دکتر حسین فاطمی، شهید بزرگ راه وطن ـ ایران بپا می‌خیزد

سید حسین فاطمی هدایتی، معروف به دکتر حسین فاطمی در سال ۱۲۹۹در شهر نایین متولد شد. وی پس از دوره ابتدایی به اصفهان رفت و علاوه بر ادامه تحصیل به روزنامه‌نگاری پرداخت. دکتر حسین فاطمی پس از شهریور ۲۰، روزنامه «باختر امروز» را منتشر کرد. ۲۰ساله بود که سردبیر روزنامه شد و مورد توجه زیاد، حتی مسئولان سانسور شهربانی قرار گرفت؛ آنها اذعان می‌کردند که حسین فاطمی‌ نویسنده‌ای چیره دست خواهد شد.

دکتر حسین فاطمی - نخستین فعالیت‌های میهن‌پرستانه

در اولین سرمقاله خود در روزنامه باختر، با عنوان «خدا - ایران -آزادی» نوشت: «بالاخره باید برویم نزد پدران. می‌شود با روی سیاه رفت؟ مائیم و آیندگان! با خفت و خواری می‌توان در گور خفت؟ نه... این امر محال است... در راه انجام مقصود فداکاری می‌کنیم. جانبازی می‌کنیم و تا لب پرتگاه می‌رویم ولی مردانه می‌کوشیم».

دکتر حسین فاطمی در سال ۱۳۲۳به فرانسه رفت و مشغول تحصیل شد؛ او موفق شد از دانشگاههای فرانسه دکترای حقوق بگیرد. در این مدت دکتر حسین فاطمی هیچ‌گاه رابطه‌اش با ایران را قطع نکرد و بی‌درنگ پس از اتمام تحصیلات، به ایران بازگشت.

 

مطالب مرتبط

نگاهی به علل استمرار قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

دکتر حسین فاطمی، به دستور شاه اعدام شد

لطفا به اشتراک بگذارید: