اصفهان - خیابان ساکت، تصویرنگاری از رهبر مقاومت با شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

اصفهان - خیابان ساکت، تصویرنگاری به قطر ۱۲متر از رهبر مقاومت با شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی ـ ۸مرداد ۱۴۰۱

اصفهان ـ جمعه شب ۷مرداد ساعت ۲۱۳۰، خیابان ساکت، مجتمع مسکونی کوروش، تصویرنگاری به قطر ۱۲متر از رهبر مقاومت با شعار تنهاره رهایی سلاح و سرنگونی

 

مطالب مرتبط 

تهران - تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در ستاد فرماندهی یکان ویژه تهران بزرگ

سالگرد قتل‌عام سال ۶۷ - خون مجاهدین و ۹۰درصد شهیدان قتل‌عام از گلوی کسی پایین نخواهد رفت

لطفا به اشتراک بگذارید: