چطور جامعه ایران توانسته قیام خودش را تا هفتادمین روز استمرار دهد؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با حامد جباری

امروز هفتادمین روز قیام مردم ایران است. این قیام را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. می‌خواهیم ببینیم که چطور جامعه ایران توانسته قیام خودش را تا به این میزان عمق داده و استمرار دهد.

در واقع اگر به روند قیام نگاه کنیم می‌توانیم علت استمرار هفتاد روزه قیام را از جنبه‌های مختلف ببینیم. به لحاظ تاریخی از آنجائیکه این رژیم مطلقا مشروعیت تاریخی نداشته لذا در ناصیه آن نوشته شده بود که به تقابل و تخاصم تاریخی با مردم و جامعه ایران می‌رسد.

مطالب مرتبط

اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران ـ از آبان تا آبان

قیام سراسری؛ باطل‌السحر استراتژی خامنه‌ای