خانم مریم رجوی: رژیم بعد از دو ماه سرکوب، به لشکرکشی با تیربار و زرهپوش و هلیکوپتر روی آورده است

خانم مریم رجوی:

رژیم که بعد از دو ماه سرکوب قادر به اتمام قیام نبوده، به لشکرکشی با تیربار و زرهپوش و هلیکوپتر روی آورده است. بی‌عملی در برابر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی توسط یک رژیم تروریست و جنگ‌افروز نه تنها ارزشهای حقوق‌بشری را لگدمال کرده بلکه صلح و امنیت را به‌خطر انداخته است

از شورای امنیت ملل‌متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهم برای توقف کشتار مردم مهاباد توسط فاشیسم دینی حاکم، دست به اقدام فوری و مؤثر بزنند. تحریم‌های همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی، لیست‌گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و اخراج مأموران و مزدوران آنها از این شمار است.

مطالب مرتبط

کنفرانس حمایت از قیام ایران با حضور نمایندگان از هر دو حزب آمریکا و سخنرانی خانم مریم رجوی

شصت و پنجمین شب قیام، خیزش مردم قهرمان مهاباد و تهاجم نیروهای دشمن با زرهپوش و تیربار تظاهرات سراسری پاسخ کوبنده جوانان شورشگر به تهدیدهای خامنه‌ای