بحران مسکن در ایران ساخته‌وپرداخته چه کسانی است و چه تبعاتی برای مردم ایران داشته است؟ ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ بحران مسکن در ایران ساخته‌وپرداخته چه کسانی است و چه تبعاتی برای مردم ایران داشته است؟ ـ ۱تیر۱۴۰۱

گفتگو با زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران

وجه‌ دیگر بحران مسکن موضوع اجاره‌بها است، روز ۲۹ خرداد شاهد بودیم که تلویزیون رژیم خبری را منتشر کرد که سران سه قوه رژیم جمع شدن و تصمیم گرفتن میزان اجاره‌بها در تهران رو سالانه ۲۵درصد و در شهرها ۲۰ درصد افزایش بدهند. علت چنین تصمیمی چیست؟ آیا با این تصمیم بحران مسکن مهار یا حداقل کنترل می‌کنند؟ اصلاً بحران مسکن در ایران ساخته‌وپرداخته چه کسانی است و چه تبعاتی برای مردم ایران داشته است؟ 

بحران مسکن در ایران چه در بخش خریدوفروش و چه در بخش اجاره بر کسی پوشیده نیست سؤال این است که اقداماتی مثل همین تصمیم سران سه قوه که تصمیم گرفتند افزایش قیمت اجاره‌بها تا سقف ۲۵درصد باشد، آیا می‌تواند بحران را کاهش بدهد یا نه؟

مطالب مرتبط

رئیسی و ساخت یک‌میلیون مسکن در سال ـ روی خط ایران

کلنگ مسکن؛ تفنگ رئیسی!