اسامی و عکس پرسنل زندان‌های رژیم افشا می‌شود ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ اسامی و عکس پرسنل زندان‌های رژیم افشا می‌شود ـ ۲۶اردیبهشت۱۴۰۱

شورای ملی مقاومت ایران اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، همراه با ۲۲۰۰۰ عکس از این دژخیمان را افشا کرد.

این تحقیقات شامل:

قسمت اول: اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ عوامل زندانهای رژیم شامل شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، اسامی این مأموران و دژخیمان و مزدوران در این زونکن ها آمده است و قسمتهایی از آن را در مانیتورها ملاحظه می‌کنید

قسمت دوم- عکسهای۲۲۰۰۰ نفر از آنهاست شماری از عکس‌ها عمداً از سوی قضاییه رژیم پنهان شده و به جای آن امضای صاحب عکس گذاشته شده است.

قسمت سوم- اعضای ستاد مرکزی سازمان زندانها و اسامی ۱۱۶۹تن از اعضای این ستاد.

مطالب مرتبط

سرانگشتان تروریسم خامنه‌ای در تله عدالت ـ قضاوت با شما

اهمیت افشای سازمان زندانها و جلادان نقابدار آن