همیاری ملی با سیمای آزادی کارزار همبستگی در دوران تغییر و تغییر دوران گلچینی از بيست ودومين  همياري ملي

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۴ مهمانان برنامه: مهناز سلیمیان و بهزاد نظیری

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روز سوم-۳ مهمانان برنامه: جمعی از جوانان اشرف نشان و مهناز سلیمیان

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۲ مهمانان برنامه: جمعی از اشرف نشانها و ابوالقاسم رضایی

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روز سوم-۱ مهمانان برنامه: محمد‌علی توحیدی و جمعی از اشرف نشانها

بیشتر بخوانید

استقبال هموطنان از برنامه همیاری بیست و دومين برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی با پیامهای پرشور همبستگی از سوی هموطنانمان در سراسر ایران و در کشورهای مختلف جهان در سومین روز ادامه یافت. همیاران سیمای آزادی با اهدای کمکهایشان به صدا وسیمای آزادیخواهی مردم ایران و با ابراز پرشورترین عواطف انقلابی نسبت به مقاومت […]

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۵ مهمانان برنامه: ناهید همت آبادی، ابراهیم مازندرانی و سنابرق زاهدی

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۴ مهمانان برنامه: جمعی از اشرف نشانها، ناهید همت آبادی و ابراهیم مازندرانی

بیشتر بخوانید