۳شهریور ۱۳۶۷ نامة مسعود رجوی به‌دبیرکل سازمان ملل متحد مسعود رجوي طي تلگرامي به دبير كل ملل متحد كه رونوشت آن براي بسياري از مجامع و شخصيت‌هاي بين‌المللي ارسال گردید از قتل‌عام زندانيان مجاهد خلق به دستور شخص خميني و 860جسدي كه 2هفته‌ی پيش از اوين به بهشت‌زهرا برده شده بود، پرده بر می‌دارد و […]

بیشتر بخوانید

6مرداد1367 شروع گستردة اعدامها در اوین در این روز بسیاری از زندانیان مجاهد را از بندهای مختلف و سلولهای انفرادی به بیدادگاه برده و ساعتی بعد همه را حلق‌آویز می‌کنند. هیأت مرگ کارش را در اوین رسماً شروع می‌کند. 8مرداد 1367 هیأت مرگ به ریاست آخوند نیری در گوهردشت آغاز به کار می‌کند. –  آخوند […]

بیشتر بخوانید

مقدمات كشتار۶۷ با اوج گيري مقاومت در زندانها، رژیم در زمستان ۱۳۶۶ در يک اقدام سراسري و هماهنگ، مقدمات كشتار زندانيان سياسي را در تمام زندانهاي كشور تدارك می‌بیند.       اول فروردین ۱۳۶۷ زندانيان ديزل آباد كرمانشاه به زندان اوين منتقل می‌شوند. پرويز مجاهدنيا در صحبتی کوتاه به‌خانواده‌اش می‌گوید: زندانبان گفته ديگر نمي‌خواهيم […]

بیشتر بخوانید