گفتگو با جعفر و ابراهیم لعلی در مورد شهدای خانواده لعلی آذر و جمشید از سربداران قتل عام۶۷             به یاد سی هزار گل سرخ ۶۷ مجاهدان شهید آذر لعلی و جمشید لعلی

بیشتر بخوانید

گفتگو با نسل جدیدی که می خواهد از وفا و فدای نسل قبل از خود روایت کند. گفتگو با اعضای خانواده شادباش: زینب، مهری، مجتبی و علی. آنها  از قهرمانیهای یک مجاهد سربه‌دار در قتل عام سال۶۷ می‌گویند: مریم توانائیان فرد  

بیشتر بخوانید

گفتگو با  پروین پور اقبال، زندانی سیاسی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ در اوین، کمیته مشترک

بیشتر بخوانید

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ جمع آوری اسامی و مشخصات شهیدان مقاومت ایران به ویژه شهیدان قتل عام 67 یکی از حماسه های خاموش در مقاومت ایران است. به ویژه بخش اصلی این جمع آوریها که در داخل ایران در شرایط اختناق مطلق و سرکوب سیاه آخوندی صورت گرفته است. این فعالیتها […]

بیشتر بخوانید

  ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵مرداد ۱۳۹۶ در این برنامه حمید اسدیان در مورد انگیزه های جدیدی که با اعلام کارزار دادخواهی در جامعه ایجاد شده و منجر به گردآوری اطلاعات قابل توجهی در مورد قتل عام سال ۶۷ شده است می‌گوید:  مرداد سال گذشته يعني وقتي كه خانم رجوي جنبش دادخواهي مردم ايران […]

بیشتر بخوانید

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵مرداد ۱۳۹۶ دکتر سنابرق زاهدی مسؤل کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت  پیشینه افشاگریهای مقاومت ایران  از فردای آغاز قتل عام سال ۶۷ را بازگو می کند. همچنین آقای حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان به پیشرفت کارزار دادخواهی در عرصه سیاسی در انگلستان از جمله قطعنامه […]

بیشتر بخوانید

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵ مرداد ۱۳۹۶  در این برنامه مادر ابراهیم پور که  ۳۰تن از اعضای خانواده‌اش به دست دژخیمان خمینی به شهادت رسیده اند، از ماجرای اعدام و خاکسپاری فرزندانش ابوالفضل ابراهیم پور، علی‌اکبر ابراهیم‌پور، مهدی ابراهیم‌پور و آسیه ابراهیم‌پور می‌گوید. همچنین شمسی سعادتی از شهدای خانواده سعادتی از جمله مجاهد قهرمان […]

بیشتر بخوانید

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵مرداد ۱۳۹۶ بخشي از كارزار جنبش دادخواهي گردآوري اطلاعات  مربوط به اسامي و مشخصات قاتلين و شكنجه گران قتل عام سال 67  هست. مینا وطنی یکی از زندانیان سیاسی زندانهای خمینی در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴بوده است. وی گزارشی از دستاوردهای جنبش دادخواهی در زمینهٔ جمع آوری اطلاعات مربوط به […]

بیشتر بخوانید

ویژه برنامه جنبش دادخواهی ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ رئیس جمهور برگزیدة‌ مقاومت در پیام به مناسبت اولین سالگرد جنبش دادخواهی گفت: «در شروع دومین سال جنبش دادخواهی، همگان را به‌گسترش این جنبش فرا می‌خوانم. این بخشی از جنبش آزادی ملت ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است». مهدی  براعی  در گفتگو با ویژه برنامه جنبش […]

بیشتر بخوانید

داستان هر کدام از اون سی هزار سربه داری که در قتل عام سال 67 توسط رژیم خمینی به شهادت رسیدند رو که باز کنیم و بخونیم و بشنویم داستان شگفتی است. شگفتی در دو سوی. یک سوی شگفتی در حماسه ی انسانی که بر سر آرمانش ایستاده. از عزیزانش و فرزندانش گذشته و به […]

بیشتر بخوانید