سه شنبه 25مرداد ادامه کشتار در گوهردشت هیأت مرگ از 7صبح تا ظهر مشغول تعیین تکلیف و کشتار مجاهدین بود. حوالی ظهر هیأت مرگ ناگهان کارش را تعطیل کرد و به اوین رفت. در این روز عادل نوری, محمد نقدی, قنبر نعمتی به شهادت رسیدند. ۴شهریور نامه‌ی مسعود رجوی به دبیرکل سازمان ملل آقای […]

بیشتر بخوانید

  سه‌شنبه 18مرداد اعدام در گوهردشت نزدیک به 40 تن از زندانیان بند یک در این روز حلق آویز شدند. این بند پس از طبقه بندی زندانیان در بهمن سال قبل راه اندازی شده بود. در طرح اولیة کشتار قرار بود زندانیان این بند که پرونده‌ی سبکتری هم داشتند, حفظ و زندانیان بقیه‌ی بندها اعدام […]

بیشتر بخوانید

روز شمار قتل عام۶۷ مقدمه: از زمستان سال۱۳۶۶ موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی به صورت جدی و عملی در دستور کار خمینی قرار گرفت. وقتی خمینی مجبور به نوشیدن «جام زهر» در ۲۷تیر شد, پروژة قتلعام زندانیان سیاسی با هدف ایجاد تعادل پس از شکست نظامی, در ۲۸تیرماه ۶۷ کلید خورد و از بامداد ۶ مرداد […]

بیشتر بخوانید

  ۱۰مرداد حضور هیأت مرگ در گوهردشت و اوین در این روز هیاًت مرگ به ریاست آخوند نیری تا حوالی ساعت ۱۰صبح در گوهردشت بود و بعد به اوین رفت. در این روز تعدادی از زندانیان مجاهد در زندان اوین و گوهردشت، بعد از دفاع از نام و آرمان «مجاهد» حلق‌آویز شدند. اعدام ۷تن در […]

بیشتر بخوانید