قتل عام زندانیان سیاسی سال۶۷ شاهدان قتل عام تابستان ۶۷، محمد زند، مسعود ابویی، پروین پوراقبال، اکبرصمدی، حسن ظریف، محمود رویایی و حسین فارسی از اعدامهای سال ۶۷ و حماسه شهدای سربه‌دار آن می‌گویند

بیشتر بخوانید

قتل عام زندانیان سیاسی سال۶۷ شاهدان قتل عام تابستان ۶۷، محمد زند، مسعود ابویی، پروین پوراقبال، اکبرصمدی، حسن ظریف، محمود رویایی و حسین فارسی از اعدامهای سال ۶۷ و حماسه شهدای سربه‌دار آن می‌گویند.     

بیشتر بخوانید