تقدیم به هموطنان مصیبت دیده در زلزله کرمانشاه

بیشتر بخوانید

تقدیمی از سیمای آزادی به زنان و مردان «با غیرت» که  فریادشان «در ره آزادگی» از «زیر بار ستم» و از ورای پرده‌های «دروغ و تزویر» عبور کرد و غارتگرانی که «اسلام را پله کرده اند» رسوا نمود  

بیشتر بخوانید

سرخط – ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ترانه «مالباخته» تقدیم از سیمای آزادی به زنان و مردان شجاعی که برای احقاق حقوقشان به خیابانها آمدند و علیه ر‌ژیم غارتگر آخوندی تظاهرات کردند

بیشتر بخوانید