سروده مالباخته ام اما…. در تقدیر از پایداری هموطنان غارت شده ای که  اجازه ندادند صدای اعتراضشان در حصار سرکوب و  فریب  آخوندی خاموش شود

بیشتر بخوانید

ترانه کرمانشاهی تسلیت – تقدیم به زلزله زدگان غرب کشور۳۰ آبان ۹۶ ممانعت رژیم آخوندی از کمک رسانی به زلزله زدگاندرحالی که هزاران هموطن زلزله زده حداقل امکانات نظیر غذا و آب و پتو و چادر  و سرپناه ندارند ، جواد ظریف وزیر خارجه رژیم هر نوع کمک کشورهای دیگر به زلزله زدگان را رد […]

بیشتر بخوانید

تقدیم به هموطنان مصیبت دیده در زلزله کرمانشاه

بیشتر بخوانید

تقدیمی از سیمای آزادی به زنان و مردان «با غیرت» که  فریادشان «در ره آزادگی» از «زیر بار ستم» و از ورای پرده‌های «دروغ و تزویر» عبور کرد و غارتگرانی که «اسلام را پله کرده اند» رسوا نمود  

بیشتر بخوانید

سرخط – ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ترانه «مالباخته» تقدیم از سیمای آزادی به زنان و مردان شجاعی که برای احقاق حقوقشان به خیابانها آمدند و علیه ر‌ژیم غارتگر آخوندی تظاهرات کردند

بیشتر بخوانید