آخرین قطرات آزادی خاطرات حسین شادلو در قصه‌های مقاومت ۲۵ خرداد سال ۶۰  زمانی بود که خمینی با فرهنگ آزادی کشی خودش می‌خواست آخرین قطرات آزادی را از بین ببرد در همان ایام بود که مادران مجاهد خلق یک راهپیمایی عظیمی در تهران انجام داده بودند و روزانه میلیشاهای مجاهد خلق در تهران دست به […]

بیشتر بخوانید

    مجید محمدی: درخرداد ماه ۱۳۶۰ در واقع خمینی آخرین قطرات آزادیخواهی و دموکراسی را خاموش کرد. و ما را در معرض یک انتخاب تاریخی قرار داد تسلیم و ذلت و یا پاسخ تاریخی به خمینی جلاد ضدبشر، ولی ما با تأسی‌ به پیامبر جاودان آزادی و با تمسک به امام حسین و با بلند […]

بیشتر بخوانید

کاظم پناهی  سال۱۳۵۶ با سازمان مجاهدین آشنا می‌شود.  با خواندن جزوات، زندگینامه، و دفاعیات شهدای سازمان و با تاثیر پذیرفتن از زندگینامه مهدی رضایی و مقاومت او راه مبارزه را انتخاب می کند  و بعد از انقلاب ضدسلطنتی به صفوف مجاهدین می پیوندد. او در مردادماه سال ۶۰ توسط دژخمیان خمینی  در تبریز دستگر و […]

بیشتر بخوانید

محمد حسین کامبخش: سال ۶۹ بود. همزمان با جنگ کویت که کل ارتش آزادیبخش در زندگی سنگری بود  یک روز فرمانده‌ام من را صدا کرد و گفت یک نامه‌یی از ایران برایت رسیده است. نامه را خواندم. نوشته بود مادرت را اول فروردین  ۶۸ دستگیر کردند و بعد از ۱۵ روز در روز ۱۵ فروردین […]

بیشتر بخوانید

 فروغ جاویدان  و خاطرات مرتضی حسینی از «پشت خطوط دشمن» مرتضی حسینی:‌ «در عملیات فروغ جاویدان من  در نیروی احتیاط بودم.  اگر کمکی نیاز بود یا مأموریتی در جبهه نبرد فروغ جاویدان  لازم بود ما می رفتیم. بعد از چند مأموریت  به گردنه حسن آباد فرستاده شدیم. و بعد از در گیریهای متعدد خود را […]

بیشتر بخوانید

با همان آرمانی که دیکتاتور قبلی را سرنگون کردیم با همان آرمان پا به میدان مبارزه می‌گذاریم و این دیکتاتور را نیز سرنگون خواهیم کرد   مهدی غفوری: من آرزو دارم ایرانی را مجدداً ببینم، که در آن پدری شرمنده بچه کوچکش نباشد. دیگر فقرا به‌ خاطر تنگ دستی و فقر به‌ خاطر نداشتن خانه‌ای  […]

بیشتر بخوانید

  آن کسی که جون میده و جون می گیره خدا است احمد هوشی: رحیم هوشی نه به خاطربرادری به خاطرو یژگی‌های مجاهدی او و ارزش‌ها و جنگ آوری و عزم و اراده  تاثیر گذاری که دراو بوده همیشه در خاطرم می ماند. درقیام ۲۹بهمن ۱۳۵۶رحیم یک جوان پرشور بود. مجاهدین که تازه اززندان آزاد […]

بیشتر بخوانید

چیزی به نام شکست در این مقاومت هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.   مژگان همایونفر: سوم مهر سال ۱۳۶۰ بود ما داشتیم آماده می‌شدیم برای شرکت در تظاهرات ۵ مهر من هم کارم این بود که خانواده‌های شهدا را دعوت کنم برای شرکت در تظاهرات و از صبح تا شب پای پیاده تمام شهر […]

بیشتر بخوانید

  خاطرات زندان و شکنجه،  مقاومت و پرداخت بها برای آزادی –  از زبان مجید معینی          

بیشتر بخوانید