زنان نیروی تغییر – ۴ دی ۱۳۹۶ یکی از ویژگیهای جامعه ایران، که در تمام جنبشهای آزادیبخش و انقلابات دنیا منحصر به فرد است، هزاران زن مجاهد خلق و مبارز است که توسط نظام زن ستیز آخوندی به شهادت رسیدند، اعدام یا تیرباران شدند یا در میدانهای درگیری با پاسداران فاشیزم مذهبی جانباختند. زنانی آزاده […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر – ۴ دی ۱۳۹۶ سلام به شما زنان عزيز هموطن. سلام داريم به شما زنان دلاوري كه در خیابان، در کوچه، در مدرسه، در کارخانه یا اداره، در کشتزار و در دانشگاه علیه تبعیض و ستم فریاد می‌کنید. سلام بر همه شما زنان آزاده و آگاه که نیروی بزرگ تغییر در جامعه […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر – ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در هفته های اخیر شاهد مواضع ضد و نقیض کارگزاران رژیم آخوندی در مورد اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان به بهانه آخوندساخته بدحجابی بودیم. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم نوشین نامور تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.   1

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر – ۲۷ آذر ۱۳۹۶ سلام و هزاران درود و سلام برزنان آزاده اي كه امروز ميهن عزيزمان را گلستان اعتراض و پايداري و ايستادگي در برابر ستم وسركوب آخوندهاي زن ستيز كرده اند. سلام بر زنان و دختران پرشوري که سر شار از شجاعت و استواری در برابر ارتجاع زن ستیز حاکم […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر – ۲۰ آذر۱۳۹۶ سلام بر همه زنان آزاده میهن که پیشاپیش حرکتهای ضد استبدادی میهن قرار دارند. زمان به پیش میرود و زنان به عنوان یک نیروی بالنده اجتماعی در حال پیشروی هستند. هرچند که ارتجاع زن ستیز حاکم در مقابل پیشرفت تکاملی و برابری طلبانه زنان، به هر اقدامی دست می‌زند، […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر – ۱۶ آذر ۱۳۹۶ این روزها صحت و درستي اين تعبير كه زنان نيروي تغيير و دگرگوني در جامعه و در ميهن ما هستند؛ در حال برجسته تر شدن در سپهر اجتماعی و سیاسی میهن است. حضور فعال و تعیین کننده و تأثیرگذار زنان آزاده و رنجدیده در جنبشهای اجتماعی برای احقاق […]

بیشتر بخوانید

رنان نیروی تغییر – ۱۳ آذر ۱۳۹۶ چشمهایمان همه روز به سویت ره می سپارند ای آزادی خشمی خروشان می تازد تا بر استبداد پیروز شود و ما سرشار از ایمانیم ایمان به تغییر و برابری ما بر غم ها خواهیم تاخت افسردگی ها را خواهیم سوزاند دروازه‌های شهرهامان را بسویت باز خواهیم کرد ای […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر: گیاه به روزهایی که رفته نمی‌اندیشد، به روزهایی می‌اندیشد، که می‌ایند اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، پس ما انسانها هم باید یقین داشته باشیم، که بهار خواهد آمد بهار طبیعت فصلی آمدنی است، اما بهار انسانی را انسانها خودشان باید بسازند، بهار آزادی و عدالت اچتماعی، بهاری که در […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر – ۱ آبان ۱۳۹۶ برنامه زنان نیروی تغییر را با سلامی به عزم و اراده زنان که در این روزها همه صحنه‌های جامعه ما شاهد شجاعتها و پیش گامیهای زنان میهنمان هست را شروع می‌کنیم. در این روزها صدای زنان بلندترین صداها در خیابانها است. این به راستی یک حقیقتی است که […]

بیشتر بخوانید