ایران آزاد – گفتگو با پرویز خزائی از اعضای شورای ملی مقاومت

بیشتر بخوانید

ايران آزاد – گفتگو با زينت ميرهاشمي، سردبير نشريه نبرد خلق

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با مهین مشکین فام ، عضو شورای ملی مقاومت

بیشتر بخوانید

  گردهمایی مقاومت ایران امسال انعکاسات گسترده ای هم در فضای مجازی داشت انعکاساتی که  ازچندروز قبل از مراسم شروع  شده بود . به  گزارش فشرده و مختصری  از این  انعکاسات توجه کنید     سیمای آزادی -تلویزیون ملی ایران-۱۷ تیر

بیشتر بخوانید

گفتگو با جواد دبیران از اعضای کمیسون خارجه شورای ملی مقاومت درباره هيئت سیاستمداران آلمانی شرکت کننده درگردهمایی بزرگ مقاومت   

بیشتر بخوانید

درگردهمایی بزرگ مقاومت ایران زندانیان هم حاضر هستند زندانیان سیاسی ایران ازتمامی زندانهای ایران، از گوهردشت ، از زندان زاهدان ، زندانیان اهل سنت و زندانی سیاسی مسیحی که با پیامهای خودشان نشان دادند که آرمان آزادی و تغییر ایران یک آرمان فراگیر و ملی است زندانیان سیاسی ازچند روز قبل ازشروع مراسم با پذیرش […]

بیشتر بخوانید

شنیدین که شاعر و نویسنده فرانسوی ویکتور هوگو گفته:«هیچ چیزی قوی‌تر از آرمانی نیست که زمانش رسیده باشه. ». این واقعیتی بود که این روزها در نبرد بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی دیده میشود. آرمانی که زمانش فرا رسیده است راستی این آرمان که زمانش رسیده چیست؟ ضرورت تغییر در ایران و باز شدن […]

بیشتر بخوانید

  امسال حجم بسیاری از آه و فغانهای رژیم آخوندی از گردهمایی مقاومت ایران، مربوط به سفر وزیر خارجه آخوند روحانی به فرانسه بود که بلکه بتواند از این گردهمایی جلوگیری کند اما همین موضوع به علامت قدرت مقاومت ایران تبدیل شد . بله انبوهی مطلب در این باره نوشتند و به هم پریدند که […]

بیشتر بخوانید

 یک لوح سرخ رنگ که طرح کتابی دارد، یک کتاب بزرگ با اوراقی که نامهای شهیدان بر برگهای بیشمارش نوشته شده، و شاخه های گلهای سرخی که با دست خانم مریم رجوی تقدیم تصاویر شهیدان راه آزادی ایران می شود تا سالگرد سی خرداد روز شهیدان و زندانیان سیاسی را گرامی بدارد، درگردهمایی بزرگ مقاومت […]

بیشتر بخوانید