بررسي رسانه‌های حکومتی -روزنامه های رژیم يكشنبه ۲۴ديماه۱۳۹۶ 77

بیشتر بخوانید

گزارش فضاي مجازي كمپين مقاومت مجازي رويارويي جوانان با رژيم در فضاي مجازي 49

بیشتر بخوانید

قیام و پیامدهای آن در روزنام های رژیم   مهم‌ترين عنوانهاي روزنامه‌هاي حکومتي امروز شنبه 23دي 96 به اعلام مواضع رئيس‌جمهور آمريکا در مورد برجام اختصاص يافته است. هر چند که بسياري از اين روزنامه‌ها قبل از انتشار بيانيهٴ کاخ سفيد، صفحات خود را بسته بودند. اما ابراز نگراني از پيامدهاي اين تصميم در هر صورتي، […]

بیشتر بخوانید

بررسی فضای مجازی فروغ معزی ۲۲دیماه۱۳۹۶ 49

بیشتر بخوانید

گزارشی از فضای مجازی – ۲۱دیماه۱۳۹۶ قیام در فضای مجازی 31

بیشتر بخوانید

بررسی رسانه‌های حکومتی بررسی فضای مجازی 14

بیشتر بخوانید

بررسی رسانه‌های حکومتی دعوای باندهای حاکم برسر فیلترینگ فضای مجازی فیلترینگ یا عدم فیلترینگ موضوع دعوای دو باند حاکم 12

بیشتر بخوانید

ادعای تمام شدن قیام تناقض‌گویی‌هاي رژيم -۱۶دیماه۱۳۹۶ 18

بیشتر بخوانید

بررسی رسانه های حکومتی-یکشنبه۱۷دیماه ۱۳۹۶ وحشت و اعتراف به ریشه‌های عمیق قیام 17

بیشتر بخوانید

 نمایش‌های جمعه صحنه سراسیمگی و تناقض گویی نمایشات جمعه این هفته صحنه تناقض گویی نمایندگان خامنه‌ای در مورد قیام مردم ایران بود 26

بیشتر بخوانید