گفتگو با شخصیت‌های شرکت‌کننده در کهکشان مقاومت

کرستی کالیولاید - اولین رئیس‌جمهور زن استونی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱:

من به تازگی در گردهمایی ایران آزاد پاریس ۲۰۲۴ صحبت کردم. این یک گردهمایی فوق‌العاده از افراد خارق‌العاده است که تلاش می‌کنند صدای کسانی باشند که صدایشان شنیده نمی‌شود.

ما علیه مماشات با تمامی ستمگران در روی این کره خاکی صحبت می‌کنیم. مردم ایران حق دارند کشوری را داشته باشند که نه تنها دوستش دارند بلکه می‌توانند به آن اعتماد کنند. فکر می‌کنم این گردهمایی‌ها اینجا کمک می‌کنند، کمک می‌کنند، تشویق می‌کنند و صدای کسانی که شنیده نمی‌شوند را می‌رسانند.

لطفا به اشتراک بگذارید: