پدیدار شدن نمودهایی از شقه و شکاف در رأس حکومت آخوندی

گفتگو با فریدون سلیمی

هنوز چند روز از نمایش انتخابات رژیم نگذشته که جنگ گرگها بر سر تصاحب و به چنگ آوردن مناصب و امکانات ریاست جمهوری رژیم بالا گرفته از جمله نامه‌ای که ۱۸ تیر پزشکیان به مخبر داد.

نامه پزشکیان به مخبر با سربرگ رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر این‌که در وزارتخانه‌ها و معاونتهای ریاست جمهوری، از هر گونه عقد قرارداد جدید و عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام خودداری شود، کشمکشهایی را در درون رژیم به‌دنبال داشت.

سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع در باره نامه پزشکیان به مخبر گفت: بر اساس قانون انتخابات، دوره ۴ ساله ریاست‌جمهوری از زمان تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری توسط رهبری آغاز می‌شود، بنا بر این تا روز تنفیذ، معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت قوه مجریه را برعهده دارد.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم

لطفا به اشتراک بگذارید: