اثبات حقانیت و مشروعیت آلترناتیو در کهکشان بزرگ ایرانیان

گفتگو با دکتر حسین فرصت

درحالیکه رژیم و متحدینش مدعین که این رژیم آلترناتیوی ندارد، اغلب سخنرانان در کهکشان امسال در تأیید و مشروعیت این آلترناتیو صحبت کردند و دعاوی رژیم و متحدینش را رد کردند.

از جمله امانوئله پوتزولو - عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا در سخنرانی خود گفت: 

در بعضی کشورها مانند ایران قلدرها به حکومت رسیده‌اند. آنها بسیار خطرناکند. قدرت را به دست دارند اما نمی‌توانند حکومت کنند.

آنها از دو ابزار استفاده می‌کنند: اول سرکوب داخلی و دوم تروریسم بین‌المللی. از جمله اقدامی که در هفتم اکتبر شروع شد و در واقع این رژیم ایران بود که این جنگ را شروع کرد و این جنگ خواسته رژیم ایران بود و همین کار را دارد با حزب‌الله پیش می‌برد.

مردم ایران این وضعیت را نمی‌خواهند. ما می‌دانیم که یک آلترناتیو واقعی وجود دارد که در برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی مجسم شده است.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به دلایل چنین حمایت و تاییدی بیاندازیم.

  

لطفا به اشتراک بگذارید: