دیاگرام ـ پزشکیان، مجیزگو و ذوب در خامنه‌ای

پس از ضربه هلاکت رئیسی در انتخابات تحمیلی به خامنه‌ای، پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور دیکتاتوری آخوندی گماشته شد. نگاهی به سوابق و حرفهای رئیس‌جمهور ارتجاع:

پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، به‌گفته خودش نخستین کسی بود که حجاب اجباری را در چندین بیمارستان و دانشگاه عملی کرد.

به‌عنوان یک مهره سرکوبگر، خودش افتخار می‌کند که ۲ماه پیش از کودتای فرهنگی خمینی، این کودتا و بستن دانشگاه را در دانشکده خود اجرایی کرد.

مسئول اعزام چندین گروه دانشجو به تنور جنگ ضدمیهنی خمینی

وزارت در دولت آخوند شیاد خاتمی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

عضو مجلس ارتجاع به مدت ۱۶سال از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳

 

لطفا به اشتراک بگذارید: