بازتاب نتیجه نمایش انتخابات رژیم آخوندی در آمریکا

گفتگو با دکتر شاهین توتونچی

نتیجه نمایش انتخابات رژیم از طرفی برخی باندهای رژیم آخوندی با دود و دم تعامل با جهان همراه شده است. در این قسمت می‌خواهیم نگاهی به رویکرد فضای سیاسی آمریکا به نتیجه نمایش انتخابات رژیم بیاندازیم.

متیو میلر روز دوشنبه ۱۸ تیرماه در بریفینگ خود گفت: ما هیچ انتظاری نداریم که این انتخابات منجر به تغییر اساسی در ایران شود.

وی افزود، در پایان، رئیس‌جمهور نیست که حرف نهایی را در مورد آینده سیاست ایران می‌زند، بلکه ولی‌فقیه است، و البته ما مسیری را که او انتخاب کرده است تا ایران را به آن هدایت کند، دیده‌ایم.

لطفا به اشتراک بگذارید: