جایگاه آلترناتیو و شاخص‌ها و معیارهای واقعی سنجش آن

گفتگو با پروفسور سیامک شجاعی

در کهکشان امسال موضوعات متنوعی توسط سخنرانان مطرح شد. بحث آلترناتیو یکی از موضوعاتی بود که بسیاری از سخنرانان روی آن تاکید داشتند و سیاستمداران هم روی نقش کانون‌های شورشی تاکید می‌کردند.

از جمله امانوئله پوتزولو - عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا در سخنرانی خود گفت: 

در بعضی کشورها مانند ایران قلدرها به حکومت رسیده‌اند. آنها بسیار خطرناکند. قدرت را به دست دارند اما نمی‌توانند حکومت کنند.

آنها از دو ابزار استفاده می‌کنند: اول سرکوب داخلی و دوم تروریسم بین‌المللی. از جمله اقدامی که در هفتم اکتبر شروع شد و در واقع این رژیم ایران بود که این جنگ را شروع کرد و این جنگ خواسته رژیم ایران بود و همین کار را دارد با حزب‌الله پیش می‌برد.

مردم ایران این وضعیت را نمی‌خواهند. ما می‌دانیم که یک آلترناتیو واقعی وجود دارد که در برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی مجسم شده است.

در این قسمت می‌خواهیم به این موضوع نگاهی بیاندازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: