ادعای دو قطبی پس از نمایش انتخابات و تفاوت آن با واقعیت موجود

گفتگو با خسرو شکراللهی

پس از هلاکت آخوند رئیسی نمایش انتخابات به خامنه‌ای تحمیل شد. خامنه‌ای تلاش کرد بحران جانشینی آخوند رئیسی را از سر بگذراند اما هنوز مرکب ریاست جمهوری پزشکیان خشک نشده  رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی خط و نشان کشیدن برای همدیگر را شروع کردند.

در همین رابطه پاسدار جلیلی گفت:‌ من یکی دو ساعت پیش هم با جناب آقای پزشکیان جلسه داشتم اونجا گفتم ، گفتم ما وظیفه خودمون می‌دونیم که مسیر انقلاب مسیر کشور و قوای سه‌گانه همه و از جمله دولت از جمله رئیس‌جمهور محترم منتخب در این مسیر کمک کنیم.

اما اگه جایی غفلت واقع بشه اگه جایی یک کار ناقص ادامه پیدا کند این توجه نشود ما وظیفه خودمون می‌دونیم این را متذکر بشویم و خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل می‌گیرد، در حد خودمون بضاعت خودمون با قدرت سعی می‌کنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه این نیست که بگیم خب حالا خطایی بود بذار انجام بشه بعد بگیم ما که نبودیم خب رقیب ما بود، نه

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم

لطفا به اشتراک بگذارید: