توئیت ماکسیمیلیانو فرارو رئیس ائتلاف ملی آرژانتین

 ماکسیمیلیانو فرارو رئیس ائتلاف ملی آرژانتین :

با وجود هزاران کیلومتری که ما را از هم جدا می‌کند

اقدام تروریستی رژیم ایران برای ما بیگانه نیست

من بخشی از سخنرانی خود در "اجلاس جهانی برای ایران آزاد ۲۰۲۴

به سوی جمهوری دموکراتیک" را با شما به اشتراک می گذارم

https://x.com/maxiferraro/status/1809206700479590745

ماکسیمیلیانو فرارو رئیس ائتلاف ملی آرژانتین 

لطفا به اشتراک بگذارید: