تظاهرات یاران شورشگر درحمایت از تحریم کوبنده شعبده انتخابات

تظاهرات یاران شورشگر

حمایت از تحریم کوبنده نمایش ورشکسته انتخابات رژیم

جمعه ـ ۱۵ تیر ۱۴۰۳

یوتوبوری ـ ۱۵ تیر۱۴۰۳

شعارها: انتخابات سرابه آتش تنها جوابه

زمان انقلابه آتش تنها جوابه

شعار هر ایرانی می‌ریم تا سرنگونی

می جنگیم می‌رزمیم ایرانو پس می‌گیریم

مریم انتخاب ما پیروز انقلاب ما

بنام خلق ایران آتش بر این جانیان

حکومت ضد زن سرنگون سرنگون

می جنگیم می‌رزمیم ایرانو پس می‌گیریم

بنام خلق ایران آتش بر این جانیان

شعار هر ایرانی می‌ریم تا سرنگونی

بی شرف بی‌شرف تروریست تروریست

خامنه‌ای ننگت باد ننگت باد

شعار هر ایرانی مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

اسلو ـ مقابل سفارت رژیم ـ ۱۵ تیر۱۴۰۳

دست آخوندا خونیه رأی ما سرنگونیه

انتخابات سرابه آتش تنها جوابه

سفارت آخوندی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

پیام به جان جانان حاضر حاضر تا پایان

درود بر کانون‌های شورشی مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

ولایت پوسیده سرنگونی رسیده

لطفا به اشتراک بگذارید: