گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ پیش به سوی جمهوری دمکراتیک ـ ارتباط مستقیم

میهمان برنامه: ابوالقاسم رضایی

در آستانه برگزاری گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت مردم ایران هستیم. کهکشانی که خودش از دل ظلمات و سیاهی گسترده‌ای که قصد داشت مقاومت یک خلق در زنجیر را نابود کند با فدای عظیم مشعل‌های فروزانش درخشیدن گرفت و هر ساله تابش خورشید تابان و ستارگانش راه را برای آزادی مردم ایران و برقراری دمکراسی آزادی و عدالت و برابری در میهنمان می‌گشاید و به پیش می‌تازد.

امسال در حالیکه خامنه‌ای ضحاک لرزه سرنگونی را در سر تا پای رژیمش احساس می‌کند و همه ترفندها و آرزوهایش خاکستر شده و بر باد رفته است، مقاومت سرفراز ایران با برگزاری گردهمایی و تظاهرات ایرانیانی که قلبشان برای آزادی و رهایی هموطنانشان می‌طپد گام‌های بزرگ دیگری در راه سرنگونی رژیم آخوندی و آزادی ایران برمی‌دارد.

در این برنامه می‌خواهیم به اهداف این گردهمایی و نقش و وظیفه هر ایرانی آزادی در شرایط فعلی بپردازیم.

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ پیش به سوی جمهوری دمکراتیک ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ پیش به سوی جمهوری دمکراتیک ـ قسمت سوم

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ پیش به سوی جمهوری دمکراتیک ـ قسمت چهارم

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ پیش به سوی جمهوری دمکراتیک ـ قسمت پنجم

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ پیش به سوی جمهوری دمکراتیک ـ قسمت ششم

لطفا به اشتراک بگذارید: