جان باختن فرهاد بیگی گروسی هموطن کُرد

بنا به گزارشهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فرهاد بیگی گروسی هموطن کُرد و از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه در استان کرمانشاه در اعتراض به فشار مستمر نهادهای امنیتی و احضار مجدد وی برای انتقال به زندان اوین، اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

جوان شورشی فرهاد بیگی گروسی یکی از هزاران جوان قیام بوده است که بعد از سرکوب قیام ۱۴۰۱ تحت تعقیب دستگاه سرکوبگر قرار گرفته است. واقعیت این است که چون خامنه‌ای و دستگاه دیکتاتوری او خطر سرنگونی را به‌خوبی حس کرده بودند به چنین وحشیگری هایی علیه جوانان و دیگر زندانیان روی آوردند.

فرهاد یکی از بسیار ستمدیدگان دستگاه ارعاب و سرکوبی است که هنوز متوقف نشده و هنوز هم ادامه دارد. با وجود گذشت بیش از یک‌سال از قیام ۱۴۰۱، نام بسیاری از قهرمانان آن قیام و نیز اسیران و شهیدان آن فاش نشده است.

حکومت نباید تردید بکند که اگر امروز این توان را دارد که پرواز فرهاد بیگی گروسی را یک خودکشی عادی جلوه بدهد اما زمانی که زمان دادخواهی و خونخواهی مردم فرا برسد، زمین و زمان به جنایات‌شان گواهی خواهد داد.

لطفا به اشتراک بگذارید: