گزیده‌ای از برنامه ارتباط مستقیم درباره برگزاری گردهمایی ایران آزاد

گزیده‌ای از برنامه ارتباط مستقیم درباره برگزاری گردهمایی ایران آزاد در روز ۹ تیرماه در برلین که یکشنبه شب از سیمای آزادی پخش شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: