سرانجام نمایش انتخابات و بازی تأیید و رد صلاحیت‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو

گفتگو با علیرضا معدنچی

شورای نگهبان خامنه‌ای بالاخره از میان ۸۰نفر که داوطلب بازی در نمایش انتخابات شده بودند، ۶نفر را قبول کرد و باصطلاح تأیید صلاحیت کرد و بیش از ۷۰نفر را رد صلاحیت کرد.

این رد و تأییدها با چه معیار و ملاکی صورت گرفت، اینها که تأیید شدند،‌ چه ویژگیهایی دارند؟ و این ترکیب چه معنی و پیامی دارد؟ با این ترکیب، نمایش پیش رو چطور برگزار خواهد شد؟ و رژیم پس از این انتخابات چه مسیری طی خواهد کرد؟ اینها سؤالاتی است که در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به آنها بپردازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: