مشروح اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ دوشنبه

۱-مسعود رجوی-۲۰خرداد۱۴۰۳

حتی در چارچوب‌های همین رژیم این دیگر انتخابات نیست بلکه فکاهیات است!

راستی این چه رژیمی است و به کجا رسیده است که ناگزیر در سر بزنگاهها، رؤسا و وزرا و خادمان خودش را مردود اعلام می‌کند. یعنی که بر سر خود می‌کوبد و دست و پای خودش را خراطی می‌کند. آشکار است که همه چیز از مرگ و جانشینی خامنه‌ای و حفظ نظام چیده شده است. به این منظور، مجبور است همچنانکه گفته بودیم «مثل همیشه بر انقباض و اختناق و خالص‌سازی و بر تروریسم و جنگ‌افروزی بیفزاید و به سلاح اتمی رو بیاورد. علی‌القاعده سر مار ولایت برای بقا و هژمونی خودش چنین خواهد کرد».

مهمتر از هر چیز، برای یکصدمین بار، ثابت شد که افعی کبوتر نمی‌زاید و در این رژیم جایی برای انتخاب نیست و زمان، زمان انقلاب و دادخواهی آتشین است.

تأیید صلاحیت ریاست‌جمهوری لولوخرخرة اطلاعاتی(سردژخیم آخوند پورمحمدی) در ”هیأت مرگ“ در قتل‌عام۶۷ که در خبرگان ارتجاع مردود شده بود، علامت روشنی است که بت‌خدا و دژخیم خدای خامنه‌ای همان روح پلید اعدام‌ها و قتل‌عام دهة۶۰ است. لعنت بر خمینی.

پورمحمدی همان است که پس از بالا گرفتن جنبش دادخواهی با تلاش‌های بی‌وقفة رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، به صراحت گفت:«ما هنوز با مجاهدین تصفیه‌حساب نکرده‌ایم» و از آنجا که «دشمن‌ترین دشمنان‌ این نظامند به حساب تک‌تک آنها باید برسیم. همه‌شان جنایتکارند و باید در دادگاه محاکمه شوند و باید به اشد مجازات محکوم شوند». ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم. وقت این‌ حرف‌ها نیست، وقت تصفیه‌حساب است. امروز هم منافقین خائن‌ترینِ دشمنان‌ این ملت‌اند و باید جواب بدهند، باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک‌تک آنها باید برسیم. ما متاسفانه بخاطر فضای روانی یا جهالت و حماقت عده‌ای متاسفانه حالا ما بدهکار شده‌ایم؟ پاسخ باید بدیم؟ ما باید پاسخ بدهیم؟ جنایتکارها باید بیایند جواب پس بدن. این حرفها چیه الان تو کشور می‌زنیم. بعضا گفته می‌شه آقا تاریخ. تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه.  ببینید موضوع بحث باید کاملا شفاف و روشن باشه. ما اصلا در خصوص منافقین، هیچ مشکلی، هیچ پیچیدگی و ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف‌زدن نیست. این موضوع مهم ماست.  الان وقت به‌حساب‌رسیدن است، وقت اینها رو زمین‌گیر کردن،  بحسابشون رسیدن و محاکمه‌کردن است، وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی‌رو که پشت سر اینهاست، اونها رو زمین‌گیر کردن و سرجاشون نشوندنه وقت اینهاست ......

هیچ تخریبی در این ۴۰سال اتفاق نیفتاده، مگر آنکه پای اصلی آن منافقین بوده است. ما با منافقین هنوز حسابمون رو تصفیه نکرده‌ایم ما این حرفها رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم  باید بیایند و پاسخ خیانت‌ها و جنایت‌هایشان را بدهند.

ما به سردژخیم می‌گوییم : بدون شک در جهنم به رئیسی جلاد و جلاد قاسم سلیمانی خواهد پیوست.

منتظر باشید تا قیام خلق بند از بند رژیم‌تان بگسلد

انتخابات در این رژیم دردی دوا نمی‌کند

 بر بحران‌ها می‌افزاید و در گرداب سرنگونی غرقه می‌کند 

۲- ۱۷خرداد۱۳۶۵- عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران در جوار خاک میهن(قسمت ششم و آخر)

مسعود رجوی – ۱۴مرداد ۱۳۷۲

تصمیم‌گیری برای آمدن به عراق و در افتادن با جنگطلبی خمینی کار ساده‌یی نبود، خیلی مشکل بود ولی چه باک، اگر نسلی بلند شده جلو خمینی شعار مرگ بر خمینی می‌دهد، این راه را باید برود. دو سیلی محکم توی گوش دجال خواباندیم.

یکی بقا و گسترش سیاسی و نظامی خودمان و جستن از دام دشمن و متحدینش

دیگری شکاندن طلسم جنگ همین ارتش آزادیبخش زهر آتش‌بس را به حلقومش ریخت. در کمتر از یکسال بعد از آتش‌بس هم بِه‌درک واصل شد

خوب میدانیم که بعضی وقتها چیزهایی هست، سرفصلی و راهگشا که از خیلی فتوحات نظامی آثارش و ابعادش عظیم‌تر و گسترده‌تره. بعنوان مثال، اگر یادتان باشد، آن روزی که از فرانسه به اینجا آمدیم، یعنی به خاک عراق، باز هم من مجددا همین آیات را خواندم. آنجا رژیم می‌خواست ما را در دام بیاندازد. با دست راستیهای فرانسه هم سازش کرده بود، یعنی تو خط اون بودند، برای از بین بردن شما. ما متقابلا با آمدن به عراق نه فقط از لحاظ سیاسی و نظامی پیشرویهای خودمان را تضمین کردیم و کم و کسریهای سابق را جبران کردیم، بلکه دقیقا طلسم جنگ طلبی خمینی را هم شکاندیم. اگر یادتان باشد در همان زمان اعلام کردیم که در این جنگ خمینی پیروز نخواهد شد و خوار و نزار بر می‌گردد جای اولش. آن روز خمینی توی فاو بود، اون روز، خمینی در دروازه سلیمانیه بود و آن روز همه جهان میگفتند که عراق را سرنگون خواهد کرد، الای شما. آن روز از طرفین دو تا کشیده محکم، دو سیلی محکم توی گوش دجال خواباندیم. یکی بقاء و گسترش سیاسی و نظامی خودمان و جستن از دام دشمن و متحدینش.

دیگری شکاندن طلسم جنگِ و دیدید چرخش بد زمانه علیه خود دجال بود که سرانجام همین ارتش آزادیبخش بعنوان عنصر تعیین‌کننده داخلی، یعنی ایرانی، داخل ایرانی، داخل جامعه ایران، زهر آتش‌بس را به حلقومش ریخت و او گفت، آبروم را معامله کردم، زهر خوردم، کاش می‌مردم و چنین روزی را نمی‌دیدم و در کمتر از یکسال بعد از آتش‌بس هم بِدرک واصل شد. برای خود آنهاست چرخش بد روزگاران. این چرخش روزگار را بعد از قضایا کویت و جنگ خلیج فارس هم دیدیم که در حالی که فکر میکردند علیه ما تمام خواهد شد و این مجاهدین و ارتش آزادیبخشند که نابود خواهند شد، اما همه این پندارها و گمانها، همه این گمانهای زشت و بد بخودشان برگشت و باز هم بیشتر برخواهد گشت. تصمیم‌گیری برای آمدن به عراق و در افتادن با جنگ‌طلبی خمینی کار ساده‌ای نبود، خیلی مشکل بود ولی چه باک، اگر نسلی بلند شده جلوی خمینی شعار مرگ بر ارتجاع، مرگ بر خمینی می‌دهد این راه را باید برود… هر چقدر هم که بعداً در همین سالها، خیزشهای اجتماعی، مردمی، حرکات اعتراضی و مقاومت می‌بود، وقتی در یک آلترناتیو دمکراتیک- انقلابی گره نخورد و نمی‌خورد، بجایی منجر نمی‌شود. پس مجاهدین در طول عمر سیاسی خودشان با این سرفصلهای سیاسی هم که بعضا فتوحاتی هستند بالاتر از فتوحات نظامی، آشنا هستند. 

… خب، راستی سرچشمه دعوا و نبرد شما، با خمینی و رژیم آخوندی در کجاست. مگر سرچشمه ایدئولوژیک نداره؟ مگر روز اول شما سیاسی کارانه قیام کردید؟ مگر هدفتان روز اول، این بوده که، ما میخواهیم به قدرت و حکومت برسیم؟ نه. گفتیم، آقا مرتجعی، لکه‌ی ننگی به دامان اسلام و توحید و قرآن. گفته‌ایم که انقلاب اسلامی دجالیتِ محضِ. اون میگوید، انقلابِ اسلامی، مجاهدین میگفتند، اسلامِ انقلابی. اون عربده ضدامپریالیستی میکشد، با حزب توده، مجاهدین میگفتند، ببین، آزادی، این طوری هم رنگ نمی‌شویم، یاالله آزادی، آزادی خلق، اصلا هم رنگ نمی‌شویم. بنابراین، محکم زدیم روی دست آخوندها و گفتیم، دست خر کوتاه، نسبت به‌اون میگوید، من مروج اسلامم، ما میگوییم، تو نخستین خصم اسلامی. اون میگوید، دفاع مقدس، جنگ‌طلبی خودش را، شما می‌گوید، جنگ ضد میهنی و ضدانقلابی، رو در روی همند. بعد جنگ بالا می‌گیرد، بالا می‌گیرد و شما می‌گویید، می‌خواهم ریش خودت را با ریشه این ایدئولوژی جنسیتتِ بسوزانم. آره دیگه. از ۲حال که خارج نیست.

یا ما سر خصم کوبیم به سنگ و یا هم اون مثل همیشه سر ما بدار سازد آونگ.

اون که کارهایش را کرده، حالا، نوبت ماست. 

عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به‌عراق در شمار مهمترین رویدادهای سال۱۹۸۶

نگاهی به‌گوشه‌ای از عناوین رسانه‌ها-اودیسهٔ مسعود رجوی

روزنامهٔ فرانسوی لوموند (اول ژانویهٔ ۸۷): می‌بایست شترمرغ بود تا باور کرد که آزادی ۵گروگان (فرانسوی) که طی سال گذشته پیش آمد، هیچ رابطه‌ای با اخراج رجوی، دشمن قسم خوردهٔ خمینی نداشته است. 

ایل دوره – سوییس (۲۰خرداد ۶۵): رجوی در عراق، برای بهتر مبارزه کردن با خمینی

روزنامهٔ ایتالیایی ایل جورنو (۳۰دسامبر۸۶): دولت فرانسه که در حال مذاکره برای آزادی گروگان‌های فرانسوی ربوده شده در لبنان توسط طرفداران رژیم ایران است. در تاریخ ۷ژوئن مسعود رجوی رهبر جنبش ضدخمینی مجاهدین خلق را اخراج می‌کند. در روز ۲۰ژوئن حزب‌الله دو گروگان از ۸گروگان فرانسوی ربوده شده را آزاد می‌کنند.

میدی لیبر فرانسه: عزیمت رجوی: قدمی به‌سوی تهران

روزنامهٔ فرانسوی فیگارو: فرانسه – ایران: باج به‌خمینی

قدم جدیدی در نزدیکی میان فرانسه و ایران: مسعود رجوی دشمن شماره یک خمینی و رهبر مجاهدین خلق ایران، شنبه پاریس را برای استقرار در بغداد ترک گفت.

السیاسه کویت ۱۹خرداد ۶۵: «مقاومت ایران به‌بغداد منتقل می‌شود و مرحلهٔ جدیدی را آغاز می‌کند».

العرب: نارضایتی عمومی در فرانسه از رفتن مقاومت ایران

واشینگتن پست ۲۸خرداد ۶۵: دولت فرانسه در یک حرکت سازشکارانهٔ ننگ‌آور، مسعود رجوی، تبعیدی ایرانی، رهبر مجاهدین خلق را که بهترین شانس سرنگون کردن خمینی را دارد، مجبور به‌ترک فرانسه کرد… یک چیز واضح است: به‌نظر می‌رسد. او تنها کسی است که می‌تواند اپوزیسیون قابل ملاحظه‌ای را علیه خمینی در داخل ایران بسیج کند».

کریستین ساینس مانیتور – ۲۰خرداد ۶۵: «ورود مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایرانی به‌بغداد، به‌نظر طرفداران و همچنین مخالفان خمینی، نقطه عطفی در امور سیاسی کشورشان محسوب می‌شود».

الوطن العربی – ۲۰خرداد ۶۵: «انتقال رجوی به‌بغداد، در کمتر از یک هفته به‌اولین خبر در ایران تبدیل شد». 

هلسینگین سانومات – فنلاند(۱۹خرداد ۶۵): مرد مقاومت ایران به‌طور شگفت‌آوری به عراق رفت.

اوریانی – یونان (۱۹خرداد ۶۵): رجوی فعالیت برای سرنگونی خمینی را آغاز می‌کند

الوطن العربی: (۲۰خرداد ۶۵): (رژیم) ایران به زمان وجود رجوی در فرانسه حسرت می‌خورد!

خبرگزاری فرانسه (۲۲خرداد ۶۵): آقای مسعود رجوی از شهرهای مقدس نجف و کربلا بازدید می‌کند. 

یکی از همسایگان به‌گزارشگر تلویزیون کانال ۲فرانسه می‌گوید: «جا دارد امیدوار باشیم که فرانسویها هم همسایگانی به‌این خوبی باشند».

همسایهٔ دیگری می‌گوید: «ایرانیان بسیار بلندنظر و با ادب بودند، واقعاً هیچ چیز برای سرزنش کردن آنها وجود نداشت».

خبرگزاری فرانسه (۱۷خرداد) به‌نقل از یکی از همسایگان نوشت: «آقای رجوی و جامعه‌اش خاطرهٔ انسانهایی برخوردار از مناعت طبع بسیار زیاد را از خود به‌جای خواهندگذاشت، آنان هیچگاه ما را نیازردند. اگر همهٔ خارجیان مانند اینان بودند، مسائل نژادپرستانه در فرانسه وجود نداشت».

و خانم پیری که علفهای باغچه‌اش را ویجین می‌کند به‌خبرنگار لومتن می‌گوید: «ایرانیان همیشه اول سلام می‌کردند. هیچ‌کس دلیلی برای شکایت کردن از آنها نداشت».

و یکی از اهالی محل به‌خبرنگار لوموند (۲۰خرداد ۶۵) می‌گوید: «شاید یکروز ستاد سابق مجاهدین در اینجا به‌زیارتگاه تبدیل شود». ‌

لومتن ۹ ژوئن ۸۶ حماسه مسعود رجوی

لومتن – ۱۹خرداد ۶۵

در طوفان انقلابی که از هنگام سقوط پهلوی‌ها، در سال۱۹۷۹ که همچنان بی‌وقفه ملتی ۳۵میلیونی را به‌خون می‌کشد و تخم هجرت و جدایی می‌پراکند، مسعود رجوی که به‌زودی ۴۰‌ساله خواهد شد، هیچ تردیدی به‌خود راه نداده است. ایران، خلق ایران در مبارزه برای آزادی خویش، مجاهدین… همهٔ این واژه‌ها مترادف اوست و از هنگام همهٔ جدایی‌هایش با اپوزیسیون هفت‌سر خمینی، او «تنها» مقاوم شایستهٔ این نام است.

مسعود رجوی، با نامی پرآشوب، همهٔ رنجها و نیز همهٔ ستمگریهای دگرگونی سیاسی ایران را در خویش حمل می‌کند. یک تصویر، تنها یک تصویر از تراژدی ایران که تصویری تلویزیونی بود. تصویری که بر صفحهٔ ذهن رجوی نقش بسته است… تصویر همسر و همرزم رهبر مجاهدین اشرف، که در یک کمین کشته شده، جسدش کنار پای دادستان (لاجوردی) است. در میان ۱۶جسد دیگر مجاهدین. این نمایشی است پیروزمندانه و لرزاننده از سوی ملاها، انسان در اندیشهٔ الکساندر نٍوسکی اثر آیزنشتاین، به‌روایت ایرانی آن فرو می‌رود…

پس از انقلاب، مسعودرجوی رسانندهٔ پیام اسلام ترقیخواه است. این خطیب سیاسی – مذهبی آنگاه به‌سن‌ژوست و بیلی گراهام در متن مساجد می‌ماند. نقل قول‌های او از قرآن، کما اینکه از کاپیتال گرفته می‌شوند. او به‌سقراط و همچنین به‌ژان‌پل سارتر استناد می‌جوید. بلاغتش ثمره می‌بخشد. صدها هزارتن از مستمعانش می‌آیند تا سخنان این مجاهد را بنوشند».

۳-آگهی گزیده ارتباط مستقیم

گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم - یکشنبه۲۰خرداد۱۴۰۳

درباره گردهمایی ایران آزاد در برلین – پخش در پایان اخبار

۴-اعتراضات بازنشستگان تهران-تبریز-سنندج-بیجار-فیروزآباد

اعتراضات بازنشستگان و زحمتکشان علیه سیاستهای غارتگرانه حکومت آخوندی

یورش وحشیانه نیروهای جنایتکار انتظامی به فرهنگیان بازنشسته

تهران-مقابل آموزش و پرورش رژیم

فریاد فریاد از این همه بیداد

وعده وعید کافیه سفره ما خالیه

ولش کن ولش کن

سنندج – اعتراض بازنشستگان مخابرات

تهران-اعتراض بازنشستگان بانک ملی

فیروزآباد – اعتراض کارگران شرکت کربنات سدیم

روز یکشنبه همچنین کارگران شرکت کربنات سدیم فیروزآباد فارس در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

۵-اعتراقات اعضای مجلس رژیم به وضعیت فاجعه بار معیشت کشاورزان

در جریان جنگ گرگها در مجلس ارتجاع

حق وردی - عضو مجلس ارتجاع ۲۰خرداد ۱۴۰۳

مسئولین محترم وزارت نیرو، بحران آب شرب و آب کشاورزی در غرب استان تهران را جدی نمی‌گیرند، در حالی‌که کمبود آب شرب و آب کشاورزی قابلیت تبدیل به یک بحران امنیتی فراگیر در غرب استان تهران را دارد فرونشست زمین در غرب استان تهران یکی از بالاترین نرخ‌های فرونشست در کشور است… گویا برای دوستان برای این دوستان جمعیت بیش از دو میلیونی غرب استان تهران یا کشاورزان و باغداران مظلوم این منطقه که جلوی چشم خودشون شاهد خشک شدن باغ‌های مثمر تاریخی خودشون هستند اهمیت چندانی ندارند. 

صالحی - عضو مجلس ارتجاع ۲۰خرداد ۱۴۰۳

این روزها شاهد هستیم اداره محترم آب، دستگاه‌های نظارتی، همه دارن فشار می‌آورند که کشاورزان حق برداشت آب را ندارند. شما جای مردم باشید چکار می‌کنید؟ اگر که شما سفره مردم را جمع کنید، اجازه ندهید کشاورزی بکنند، مردم چکار کنند؟ می‌بخشید دزدی کنند؟ می‌بخشید به کارهای خلاف دست بزنند؟ مگر می‌شود یک شهر ۱۰هزار نفره را بگیم حق برداشت آب ندارید.

توسلی - عضو مجلس ارتجاع ۲۰خرداد ۱۴۰۳

آقای وزیر مطالبی را نفرمایند که با واقعیت جامعه هیچ تطبیقی نداره و برکت الهی و نزولات آسمانی هم بنام خودشان تمام نکنند. ایشون الان می‌فرمایند که آقا ما مشکل نداریم در تامین برق کشاورزی، بعد کشاورز بیچاره سر زمانی که برداشت محصولش است یا الان زمانی است که نیاز داره، کشاورزی برقش پنج تا شش ساعت قطع است بعد اینجا اطلاعات غلط دارند به مردم می‌دهند… خدمت شما اینجا میگویند که ما مشکل نداریم سه سال اطلاعات دروغ غلط غلط غلط و در جلسات بی‌اساس و بی‌نتیجه ایشان در آن میگویند.

… روستاها تو تشنگی دارند،عطش عطش می‌کنند. آقای وزیر اینجا برای ما داره می‌گوید که آقا ما تمام روستایمان را ۱۰هزار روستا را فلان کردیم، آقا چرا دروغ میگویید به مردم و چرا اذیت می‌کنید… ناترازی توی برقتان پدر صنعت را دارد در میاورد پدر کشاورزی دارد درمیاورد، ۱۴درصد کل انرژی کشور توی حوزه کشاورزی است. شما توان تامین ۱۴درصد برق کشاورزی را ندارید، کشاورز بیچاره محصولش دارد نابود میشود.

۶-قتل یک سوختبر محروم بلوچ و مجروح شدن یک هموطن زحمتکش کرد با شلیک مزدوران جنایتکار رژیم

بنابه گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های محلی یک هموطن بلوچ در روستای جریکه از توابع شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان، با شلیک مأموران جنایتکار نیروی انتظامی جان باخت.

همچنین با شلیک پاسداران جنایتکار خامنه‌ای در شامگاه شنبه ۱۹خرداد در نوار مرزی اشنویه، یک هموطن زحمتکش کرد مجروح شد.

بنا به گزارشهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، فرهاد بیگی گروسی هموطن کُرد و از بازداشت شدگان قیام سراسری۱۴۰۱ در شهرستان صحنه در استان کرمانشاه در اعتراض به فشار مستمر نهادهای امنیتی و احضار مجدد وی برای انتقال به زندان اوین، اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

۷-خبرهای انتخابات

 درپی حذف فله‌یی کاندیداهای سرسپرده نمایش انتخاباتی رژیم، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس ارتجاع، دربارهٔ رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان تحت امر خامنه‌ای، با سخافت مضحکی نوشت: آن‌چه باعث شده به عرصه انتخابات بیایم، شرایط خطیر به‌ویژه در قلمرو شرایط سخت اقتصادی و موقعیت حساس بین‌المللی بخصوص فشار تحریمها بود. . اما شورای نگهبان علی‌رغم نظر مثبت نهادهای مسئول و حکم قوه قضائیه، در رد برخی دعاوی گذشته آن شورا، با سازوکاری غیرشفاف، مانع در مسیر چنین همراهی به‌وجود آورد.

اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی نیز برای خالی نبودن عریضه از بور شدن مجدد در شعبده بازی ولی فقیه ارتجاع، خواستار انتشار علل رد صلاحیتش شد.

عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی رژیم نیز در شکایت نامه‌یی به شورای نگهبان ارتجاع با مسخرگی نوشت: عدم صلاحیتم ظلم و جفا و فاقد جنبه قانونی است!

در باره فکاهیات شعبده انتخاباتی و رد صلاحیت سران و سرکردگان ولایت خامنه‌ای، روزنامه حکومتی سازندگی با تیتر «شوک رد صلاحیتها» نوشت: جهانگیری و لاریجانی دوباره رد صلاحیت شدند. هم‌چنین احمدی‌نژاد، بذرپاش، اسماعیلی، همتی، حقانی، محمد شریعتمدی و عباس آخوندی هم از دیگر مردودشدگان هستند. 

روزنامه حکومتی فرهیختگان با تیتر «نتیجه قابل پیش‌بینی یا شوک انتخاباتی؟»، سرگیجه سرخوردگان و بورشدگان را منعکس کرد و نوشت: با اعلام نظر شورای نگهبان و رد صلاحیت دوباره لاریجانی، وضعیت جلیلی و قالیباف چگونه می‌شود؟ سبد رأی زاکانی با کدام نفر اشتراک بیشتری دارد؟ پزشکیان توان به میدان آوردن بدنه رأی اصلاح‌طلبان را دارد؟

کرباسچی از باند کارگزاران هم که ظاهرا از پایان ماجرای «اصلاح طلب – اصول گرا»، سالها عقب‌ماندگی دارد، با سرخوردگی نوشت: برای اصلاح طلبان شانسی نیست! مگر اینکه حرکت قابل توجهی در آرای خاکستری رخ دهد! مردم را از سیاست منزوی می‌کند و جامعه‌ای که سیاسی نباشد، اصلاح طلبان و اصولگرایان در آن شانسی ندارند. در آن صحنه فقط یک سری فرصت‌طلب می‌توانند حضور داشته باشند.

در میان سرخوردگیها و سگ دعواهای انتخاباتی رژیم آخوندی برخی از دلواپسان و مهره‌های اطلاعاتی رژیم از خطر شقه و شکاف و بیرون زدن خشم و خیزش ابراز وحشت می‌کنند: 

مسعود رضایی-مهره اطلاعات آخوندی تحت عنوان کارشناس و پژوهشگر تاریخی

ما فرض بفرمایید که انتخابات را با این شیوه‌ها اگر بخواهیم مشارکت را بالا ببریم، جامعه را در معرض یک آتش‌فشان قرار می‌دهیم، جامعه را در معرض یک انفجار قرار می‌دهیم، دوقطبی شکل می‌گیرند که به‌شدت نسبت به هم نگاه خصمانه دارند، به‌شدت نسبت به همدیگه نگاه حذفی دارند، نتیجه این جور قضایا جز ایجاد بلوا و آشوب و درگیری نیست یعنی جامعه وقتی به‌شدت ملتهب شد، مثل یک بشکه باروت می‌ماند یک جرقه می‌تواند اون را منفجر بکنه.

گزارشگر: تشدید شکاف‌های تقلبی تو اجتماع و قطبی کردن جامعه در نهایت به یک فتنه خشونت‌آمیز ختم شده اختلاف‌نظر و سلیقه همیشه هست به نظر می‌آید اما یک جریاناتی هستند که از تشدید این اختلافات از بزرگ‌نمایی اونها و از لشکرکشی‌های خیابانی به بهانه این تفاوتها سود می‌برند.   

۸-تحولات جنگ در منطقه 

خبرگزاری فلسطینی وفا روز دوشنبه نوشت: مناطق مختلف شهر رفح مورد حمله توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفت و شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. علاوه بر این هواپیماهای اسرائیل دیر‌البلاح در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. به موازات این حملات نیروی دریایی اسرائیل ساحل شهر‌غزه و محله‌های تل‌الحوا و زیتون در مرکز غزه را گلوله باران کرد.

رویترز به‌نقل از وزارت بهداشت فلسطین  گزارش داد: طی ۲۴ساعت گذشته ۴۰فلسطینی کشته و ۲۱۸تن دیگر مجروح شدند. شمار قربانیان حمله نظامی اسرائیل به غزه تاکنون ۳۷۱۲۴کشته و ۸۴۷۱۲مجروح اعلام شده است.

بنی گانتز عضو کابینه جنگ اسرائیل روز یکشنبه استعفا داد و از دولت ائتلافی خارج شد. وی از نتانیاهو خواست تاریخ توافق شده‌یی برای انتخابات تعیین کند. بنی گانتز گفت : « نتانیاهو ما را از رسیدن به پیروزی واقعی باز می‌دارد.» وی افزود: « پیروزی واقعی، تحکیم اتحاد منطقه ای علیه رژیم ایران به رهبری آمریکا و کل غرب است»

رویترز در این‌باره گزارش داد: خروج گانتز،  اکثریت پارلمانی را که در اختیار ائتلاف جناح راست حاکم است به خطر نمی‌اندازد. اما با این وجود می‌تواند تأثیر جدی داشته باشد و نتانیاهو را به تندروها متکی کند، بدون اینکه پایانی برای جنگ غزه متصور باشد و احتمال تشدید جنگ با حزب‌الله لبنان ‍ را بالا  می‌برد.

به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا  اواخر روز یکشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا در مورد آخرین قطعنامه خود برای آتش‌بس در غزه رای‌گیری کند. سخنگوی هیأت ایالات متحده در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: قطعنامه  پیشنهادی آمریکا « آزادی گروگان‌ها و  آتش‌بس کامل و فوری را به همراه خواهد داشت».

فرانس ۲۴ نوشت:‌ بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در حالیکه حماس پاسخ پیشنهاد آتش بس بایدن را نداده است، روز دوشنبه هشتمین ماموریت دیپلماتیک خود را در منطقه از زمان آغاز درگیری در ماه اکتبر آغاز کرد. وی پیش از سفر به اسرائیل، اردن و قطر، با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در قاهره دیدار می‌کند.

سنتکام اعلام کرد:حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران در ۲۴‌ساعت گذشته دو موشک بالستیک ضد کشتی به سمت خلیج عدن پرتاب کردند. یکی از موشک‌ها به کشتی باربری "تاویشی" متعلق به سوئیس برخورد کرد و دومین موشک توسط یک کشتی نیروهای ائتلاف منهدم شد. یک موشک بالستیک ضد‌کشتی و یک موشک کروز ضد‌کشتی نیز توسط حوثیها به سمت خلیج عدن پرتاب شد که به کشتی باری "نوردرنی"  متعلق به آلمان اصابت کرد. سنتکام هم‌چنین از منهدم شدن یک سامانه هوایی بدون سرنشین، دو موشک کروز و یک موشک انداز حوثیها توسط نیروهای آمریکا خبرداد. 

۹-ادامه آتش سوزی جنگلها در پلدختر و گیلان غرب   

به گزارش رسانه‌های حکومتی طی دو روز گذشته ۵۰‌هکتار از اراضی ملی منطقه چل در پلدختر بر اثر آتش سوزی از بین رفت. به گزارش خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم، آتش سوزی گسترده در جنگل‌ها، مراتع و مزارع کشاورزی شهرستان گیلان‌غرب آغاز شده و تاکنون بالغ بر ۱۰۰‌هکتار جنگل، مرتع و مزارع غلات طعمه حریق شده است. با گذشت شش روز از آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های در جوانرود و پاوه، این آتش سوزیها همچنان ادامه دارد. فرماندار رژیم در شوش نیز اعتراف کرد آتش سوزی جنگل‌ها و درختان به بحرانی برای شوش تبدیل شده است.

۱۰-به نوشته رسانه‌های رژیم،  آثار تاریخی در  اصفهان و یزد و کرمان در معرض فرونشست زمین قرار دارند. یک کارگزار حکومتی گفت: در شهر اصفهان حدود ۳۵۰‌مسجد در معرض فرونشست قرار دارند که تعدادی از این مساجد، بنا‌های تاریخی محسوب می‌شوند. وی افزود: آثار تاریخی یزد، سمنان و کرمان هم تحت تاثیر فرونشست هستند.

۱۱-اخبار انتخابات اروپا  

روز یکشنبه انتخابات پارلمان اروپا که ۷۲۰عضو دارد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شد. بنا به‌ارزیابی‌های ارائه شده توسط رسانه‌های خبری، گروه احزاب مردم اروپا با ۱۸۵کرسی در مقام اول، ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها با ۱۳۷کرسی در مقام دوم و گروه میانه‌رو «تجدید اروپا» با ۷۹‌کرسی در مقام سوم قرار گرفتند.

در فرانسه حزب «اجماع ملی» به‌رهبری جوردن باردلا با ۳۱٫۳۷ درصد اول شد، ائتلاف حزب حاکم با ۱۴٫۶درصد دوم و ائتلاف حزب سوسیالیست و پلس پوبلیک به‌رهبری رافائل گلوکسمن با ۱۳٫۸۳درصد در مقام سوم قرار گرفت.

فرانس۲۴ گزارش داد: «امانوئل مکرون با اتخاذ تصمیمی پرمخاطره در روز یکشنبه به‌پیروزی راست افراطی در انتخابات اروپا واکنش نشان داد و مجلس ملی را منحل کرد… این تصمیم رئیس‌جمهور منجر به‌برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی (در ۲۹ژوئن) می‌شود که اولین مورد از سال۱۹۹۷ تاکنون است…».

در آلمان ائتلاف احزاب راست میانه اپوزیسیون با ۳۰درصد آرا به‌برتری دست یافت و حزب راست افراطی AdF با ۱۵٫۹درصد دوم شد. 

در بلژیک آلکساندر ده‌کرو نخست‌وزیر این کشور به‌دنبال شکست سنگین حزبش (لیبرال‌دموکرات‌های فلامان) از سمت خود استعفا داد.

آسوشیتدپرس گزارش داد: «در سه کشور نوردیک عضو اتحادیه اروپا، سبزها و احزاب چپ برنده شدند… سوئد، دانمارک و فنلاند با روندی که در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا دیده می‌شود مخالفت کردند که در آن احزاب راست افراطی به‌دلیل نگرانی در مورد مهاجرت آرای بیشتری کسب کردند». به‌گزارش این منبع، در اتریش حزب راست افراطی با ۲۵٫۷ درصد با برتری یک درصد نسبت به‌حزب محافظه‌کار صدراعظم این کشور، برای اولین بار در یک انتخابات سراسری پیروز شد.

یورونیوز گزارش داد: «به‌رغم تمایل رأی‌دهندگان به‌سمت راست، احزاب طرفدار اروپا… (هم‌چنان) اکثریت را در اختیار دارند. افزایش پیش‌بینی‌شده در حمایت از احزاب راست افراطی آن‌طور که برخی انتظار داشتند آشکار نبود، به‌این معنی که اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد، ائتلاف طرفدار اروپا (در جایگاه خود) باقی خواهد ماند». یورونیوز، افزود: «به‌رغم فشردگی بی‌سابقه (این انتخابات) بر اساس برآوردهای صبح دوشنبه ائتلاف بزرگ بین حزب راست میانه EPP، گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های چپ میانه و گروه لیبرال تجدید اروپا، ۴۰۳قانونگذار (حدود ۵۶درصد) را به‌دست آورده است.        

۱۲-گزیده  ارتباط مستقیم که کلیپ آن در سایت تحت عنوان (پیش بسوی کهکشان) می‌باشد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: