بازتاب تظاهرات بزرگ ایرانیان - ۹ تیر در رسانه‌های آلمان

مورگن پست المان گزارش داد: راهپیمایی بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور در ۲۹ ژوئن -۹ تیر در برلین برگزار می‌شود. تظاهر کنندگان حمایت خود را از طرح 10ماده‌یی خانم مریم رجوی اعلام می‌کنند.

پرس پورتال آلمان نیز با اشاره به گردهمایی و راهپیمایی بزرگ برلین در روز ۹تیر آینده نوشت: شرکت‌کنندگان حمایت خود را از برنامه ده ماده‌یی مریم رجوی، برای دوره گذار پس از سرنگونی رژیم آخوندها اعلام می‌کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: