شدت گرفتن جنگ گرگ‌ها در رژیم آخوندی

هدف خامنه‌ای از گماشتن رئیسی جلاد و یکدست‌سازی و بعد هم خالص‌سازی، بستن شکافهای رژیم بحران‌زده در برابر طوفان مقدر قیامهای بنیان‌کن است. اما اکنون در عمل می‌بینیم که این سیاست موجب «خالی‌سازی» یا پوک کردن بنیانهای خود رژیم شده است. آن چنان که اکنون شاهد شدیدترین جنگ‌ و جدالها و دست رو کردن همان محصولات کارخانهٔ خالص‌سازی هستیم که هنوز پایشان به‌مجلس نرسیده، دارند همدیگر را می‌درند و پتهٔ دزدیهای همدیگر را روی آب می‌اندازند.

جدیدترین دور دعوا با دور دوم نمایش انتخابات خامنه‌ای همراه بود و این بار یک فقره افشاگری از سوی باند قالیباف علیه مؤسسه مصاف به سرکردگی رائفی‌پور - از نیابتی‌های رئیسی جلاد در داخل نظام - صورت گرفت.

آخوندی به اسم جلیل محبی از نزدیکان قالیباف که دو منصب دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مدیرکلی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع را در کارنامه خود دارد با «دکان» خواندن مصاف افشا کرد که «بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابه‌جا شده است» و گفت: «هر چه اصرار کردم آقای رائفی‌پور نیآمد مناظره کند. اسناد زیر سؤالات من بود» (صاحب‌خبران، ۲۱ اردیبهشت) و سپس تعدادی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که «نشان می‌دهد طی دو سال به حساب مؤسسه مصاف نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان واریز شده که ۱۴ میلیارد تومان آن به حساب امیرحسین رائفی پور، برادر علی‌اکبر رائفی‌پور است»

لطفا به اشتراک بگذارید: