گستردگی اعدام‌ها و اعتصابات زندانیان سیاسی در اعتراض به موج اعدام‌ها

گفتگو با محمود رویایی

صبح امروز چهارشنبه ۲۶ اریبهشت ۱۴۰۳، دژخیمان خامنه‌ای خسرو بشارت زندانی سیاسی اهل تسنن را بعد از تحمل ۱۵ سال حبس، در زندان قزلحصار اعدام کردند. دژخیمان دو هفته پیش او را به سلول انفرادی منتقل کرده بودند.

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه زندانیان سیاسی در  زندانهای قزلحصار، اوین (بند زنان و بندهای شش، هشت و چهار)، زندان مرکزی خرم‌آباد، زندان مرکزی کرج، زندان خوی و زندان نقده در شانزدهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» اعتصاب غذا کردند

زندانیان اعتصابی اعلام کردند این دور از کارزار اعتصاب غذا  را در حالی برگزار می‌کنیم که دو زندانی سیاسی عقیدتی هموطن به نام خسرو بشارت و کامران شیخه به ترتیب ۱۴ و ۱۰ روز است، برای اجرای حکم غیرانسانی اعدام به سلولهای انفرادی بند امن در واحد سه زندان قزلحصار منتقل شده‌اند.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: