کنفرانس در پارلمان فرانسه ، در حمایت از مقاومت مردم ایران با حضور خانم مریم رجوی

به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه، سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت، کنفرانسی در حمایت از مقاومت مردم ایران با حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در محل این پارلمان برگزار شد.

آقای فیلیپ گوسلن نماینده مجلس ملی فرانسه که ریاست کنفرانس را به عهده داشت بیانیه بیش از ۱۵۰ نماینده پارلمان فرانسه را تحت عنوان «حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی» به اطلاع عموم رساند.

بیانیه از طرح ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی، حق کانون‌های شورشی در مقابله با سپاه پاسداران، قرار گرفتن مسئولان جنایت علیه بشریت در ایران در برابر عدالت، نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران حمایت می‌کند.

خانم مریم رجوی:

رژیم آخوندی که می‌خواست با سرکوب و با طرح شعارهای انحرافی مانع قیام شود، شکست خورد. این شکست در تحریم گسترده نمایش انتخابات مجلس آخوندها اثبات شد.

به‌رغم همه تقلبات، وزارت کشور رژیم اذعان کرد که ۹۳درصد مردم در این نمایش شرکت نکردند. این تحریم تأیید می‌کند که جامعه ایران مانند یک بشکه باروت است.

امروز همه جهان شاهد است که سرمار جنگ، در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی است. هرکس خواهان صلح و ثبات در این منطقه از جهان است، باید روی فاشیسم مذهبی تمرکز کند و قدم اول گذاشتن سپاه در لیست تروریستی است.

شیطان‌سازی و پخش اطلاعات غلط علیه مقاومت اهرم دیکتاتوری مذهبی برای خروج از بحران و پرهیز از سرنگونی، است. مقاومت فرانسه نیز زمانی قربانی همین‌گونه دروغپردازیها بود.

یک نمونه آن یک دادگاه فرمایشی علیه اعضای مقاومت است که این روزها رژیم در تهران به‌راه انداخته است. هدف جلوگیری از پیوستن جوانان به مقاومت و زمینه‌سازی برای کارهای تروریستی و پرونده‌سازیهای جعلی به‌منظور اعمال فشار به مقاومت در اروپاست.

امروز تردیدی نمانده که سرنگونی رژیم آخوندی شرط اساسی برای صلح و امنیت در جهان و منطقه است.

بسیاری در غرب دخالت‌های رژیم در منطقه را نشانه قدرت رژیم تلقی می‌کنند، واقعیت این است که این علامت ضعف است. این رژیم با یک جامعه انفجاری و یک مقاومت قدرتمند و جوانانی که به کانون‌های شورشی رو می‌آورند مواجه است.

مقاومت ما برای کسب قدرت مبارزه نمی‌کند. بلکه برای انتقال حاکمیت به مردم ایران مبارزه می‌کند.

شورای ملی مقاومت با نفی دیکتاتوری شاه و شیخ برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، احترام به حقوق‌بشر و برابری زن و مرد به‌ویژه حق انتخاب پوشش برای زنان مبارزه می‌کند.

حرف مردم و مقاومت ایران اینست: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری»

۱۵۰ نماینده مجلس فرانسه، و هزاران قانونگذار در کشورهای مختلف برای به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران و کانون‌های شورشی برای مبارزه علیه استبداد مذهبی فراخوان می‌دهند. مقاومت علیه استبداد، حق طبیعی خلق‌هاست. زمان آنست که دولتها شجاعت آن را کسب کنند که این حق را به‌رسمیت بشناسند.

در این کنفرانس شماری از نمایندگان و سناتورها از گروه‌های مختلف از جمله آقایان آندره شاسین رئیس گروه کمونیست و هروه سولینیاک سخنرانی کردند.

هم‌چنین آقای ژیلبر میتران رئیس بنیاد فرانس لیبرته، ژان فرانسوا لوگاره رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه و شهردار سابق منطقه یک پاریس، خانم اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا و آقای ژان پیربرار نماینده پیشین مجلس ملی سخنرانی کردند.

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: