کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت اول

در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ چه اتفاقی افتاد؟

در ساعت ۶صبح ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در یک حمله گسترده زمینی که در تاریخ ۳۰سال گذشته فرانسه سابقه نداشت، بزرگترین تهاجم پلیس، نیروهای امنیتی و ژاندارمری فرانسه به بزرگترین و قدیمی‌ترین جنبش مقاومت در برابر نظام حاکم بر ایران در اورسوراواز صورت گرفت و طی آن مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران دستگیر شد.

واقعه‌یی که خبر آن به‌سرعت به سراسر نقاط دنیا مخابره و به خبر اول خبرگزاریهای جهان تبدیل گردید.

در این روز ۱۶سرویس فرانسوی با ۱۳۸۰مأمور پلیس، همراه با انبوه مأموران اطلاعات، ۱۳خانه پناهندگان سیاسی و خانواده‌های مقاومت ایران را مورد حمله قرار دادند و ۱۶۵نفر از اعضای مقاومت و مجاهدین را دستگیر کردند. مریم رجوی در میان دستگیر شدگان بود. در این حمله ظرف چند دقیقه نرده‌ها از جا کنده و تمامی درها و پنجره‌ها بر سر راه نیروهای پلیس خرد شدند. برخی دیوارها شکافته و کف بعضی از اتاق‌ها به تصور جاسازی تسلیحات، حفاری شدند.

تمامی ابزار و وسایل و نوشته‌ها و کامپیوترها ضبط و به مقر «D.S.t» (سازمان امنیت داخلی فرانسه) منتقل گردید. تمامی خودروها، اوراق هویت، مدارک شخصی، اسناد آرشیو و کتابخانه، مدارک پزشکی، اسناد قانونی، کامپیوترها و دفاتر یادداشت شخصی و چک و پول نقد، ضبط شدند. مأموران پلیس کلیه پناهندگان ایرانی را با ضرب و شتم روی زمین خوابانده و پس از دست‌بند زدن، آنها را روانه زندان کردند.

کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت اول ـ بخش دوم

کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت اول ـ بخش سوم

لطفا به اشتراک بگذارید: