پیوستن بازاریان بخش عطر و ادکلن صنف لوازم آرایشی تهران ، پاساژ ۱۵ خرداد و در بازار بزرگ تهران بازار صدف به اعتصابات طلافروشان

. بازاریان بخش عطر و ادکلن صنف لوازم آرایشی تهران ، پاساژ ۱۵ خرداد و در بازار بزرگ تهران بازار صدف به اعتصابات طلافروشان پیوستند.

تهران- اعتصاب بازاریان بخش عطر و ادکلن

تهران - اعتصاب و تجمع و اعتراض صنف لوازم آرایشی- بهداشتی

تهران- اعتصاب پاساژ ۱۵ خرداد در بازار بزرگ تهران 

 

بازاریان ادکلن  

لطفا به اشتراک بگذارید: