عملیات کانونهای شورشی قهرمان در بم

 بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان در پاسخ به‌قتل فجیع خواننده هنرمند بلوچ بلال نصرویی در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در زاهدان در مقابل لشکر ۸۸ زرهی و در کنار اداره اطلاعات زاهدان با ضربات چاقو

 

بم۴ 

لطفا به اشتراک بگذارید: