تامین منابع بودجه رژیم

منابع درآمد حکومت آخوندی:

۱. خام فروشی از نفت و فولاد و گاز و مواد پتروشیمی

۲. چاپ روزانه ۶هزار میلیارد تومان اسکناس

۳. افزایش مالیات ـ سال ۱۴۰۳ مالیات دو برابر شد

۴. بازی با نرخ ارز

۵. سرقت سازمان‌یافته حکومتی از بازار بورس

۶. غارت صندوق‌های تامین اجتماعی 

لطفا به اشتراک بگذارید: