سرکوب زنان ایران برای مقابله با قیام ـ ارتباط مستقیم

میهمان برنامه: دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان

در شروع برنامه ارتباط مستقیم این هفته که اختصاص دارد به دور جدید سرکوب وحشیانه زنان میهنمان توسط خامنه‌ای و رژیم پلید و زن‌ستیز او، ما به دهها هزار زن شهید و اسیر سرفراز مقاومت ایران و هزاران زنی که قربانی ترور و خشونت رژیم ولایت فقیه شده‌اند، و به همه زنان و دختران دلاور کانون‌های شورشی و همچنین به مردان پیشتازی که در چهار دهه گذشته مشعله مبارزه با دیکتاتوری مذهبی را فروزان نگهداشتند، ادای احترام می‌کنیم.

همانطوریکه می‌دانید استراتژی بقای رژیم به‌دلیل ضعف و ترسش از قیام مردم ایران همواره سرکوب و ترور و جنگ بوده و هست. به همین دلیل هم این روزها سرکوب زنان را به‌بهانه بدحجابی تشدید کرده است. اما زنان و دختران دلیر همان نیروی اصلی تغییر در خط مقدم اعتراض و قیام برای یک ایران آزاد هستند و هرگز تسلیم سرکوب رژیم نشده و نخواهند شد.

ارتباط مستقیم ـ سرکوب زنان ایران برای مقابله با قیام ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ سرکوب زنان ایران برای مقابله با قیام ـ قسمت سوم

ارتباط مستقیم ـ سرکوب زنان ایران برای مقابله با قیام ـ قسمت چهارم

لطفا به اشتراک بگذارید: