اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران

گفتگو با سحر ثنایی

همزمان با پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که از ۲۶ فوریه در ژنو آغاز شده و تا ۵ آوریل ادامه خواهد یافت، ۴ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد بیانیه‌یی را به همراه ۱۷ سازمان و انجمن حقوق‌بشری به ثبت رساندند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر گردید.

در این اجلاس ما شاهد ارائه نخستین گزارش هیأت مستقل حقیقت یاب ملل متحد در باره قیام ۱۴۰۱بودیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: