صحبت‌های خامنه‌ای با کارگزاران رژیم آخوندی

گفتگو با رضا هفت برادران

امروز خامنه‌ای مجددا به صحنه آمد و با کارگزاران نظام آخوندی دیدار داشت. او در این دیدار صحبت‌هایی کرد که بخشی از آن به موضوع اقتصادی مربوط می‌شد. 

خامنه‌ای از جمله گفت: «گرانی‌ها، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از جمله واقعیت تلخ اقتصادی است.
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.»

لطفا به اشتراک بگذارید: