دهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان در سه‌شنبه‌های علیه اعدام در زندانهای ایران

روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، زندانیان اعتصابی در زندانهای قزلحصار و بندهای ۴ و ۶ و ۸ و بند زنان  اوین، خرم‌آباد، سقز ، مرکزی کرج ، زندان مشهد، نقده و خوی در دهمین هفته اعتصاب غذای اعتراضی خود در سه شنبه های علیه اعدام دست به  اعتصاب زده‌اند .

زندانیان اعتصابی نوشتند :

ما زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های علیه اعدام در دهمین هفته، در حمایت از خانواده‌های زندانیان اعدام شده و زیر حکم اعدام اقدام به اعتصاب غذا می‌کنیم.

ما هم‌چنین جنایت قرون‌وسطایی اعدام زندانیان در ایران را محکوم می‌کنیم».

لطفا به اشتراک بگذارید: