بشنو از ایران از قزوین و کوروش از اسلامشهر. رامین از همدان و سحر از تهران

هموطنی از قزوین: سالی که پر از درد و رنج و ظلم و گرانی و بیکاری و مشکلاتی بیش از حدگذشته و به مردم مظلوم ما تحمیل شد اما مردم جوابی به دیکتاتوری خامنه‌ای دادند و گفتند که ترا نمی‌خواهیم و سرنگونت می‌کنیم

کوروش از اسلامشهر:

به امید خدا با جنگ صد برابر به تعهدمان در سال جدید برسیم و انتقام شهیدانمان را بگیریم

پیروزی نزدیکه

رامین از همدان: امیدوارم که امسال سال سرنگونی رژیم آخوندی باشه

زمان خانه تکانی بزرگ مردم ایران فرا رسیده

سحر از تهران: امسال خانه تکانی ما خیلی بیشتر از سالهای قبله چون می‌خواهیم کشورمون را از فساد و. پاک کنیم و سرنگونی را جشن بگیریم.

لطفا به اشتراک بگذارید: