هفت روی هفت ـ گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در ارتباط با نمایش انتخابات رژیم

بررسی تازه‌ترین و مهمترین خبرها و تحولات هفته

سر خط مهمترین تحولات هفته عبارتند از:

در ابتدا نگاهی داریم به عملیات کانون‌های شورشی و اینکه این عملیات و پراتیک‌های انقلابی چه هدفی را دنبال می‌کند

موضوع دیگری که این هفته خبرهای زیادی را به خودش اختصاص داده بود و درون رژیم هم واکنش‌های زیادی را به همراه داشت موضوع انتخابات و پتک سنگین نمایش انتخابات و پیامدهای آن است.

اما در عبور از موضوع انتخابات می‌پردازیم به کارزارهای سیاسی مقاومت ایران و کنفرانس با حضور دکتر آلخو ویدال کوادراس در پاریس و همچنین می‌پرازیم به اجلاس هشت مارس و اینکه چه هدفی را دنبال می‌کرد

در انتهای برنامه اگر فرصت دست بدهد می‌پردازیم به چهارشنبه‌سوری و وحشت رژیم از برگزاری آن  

هفت روی هفت ـ گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در ارتباط با نمایش انتخابات رژیم ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: