تظاهرات مقاومت ایران در ایتالیا در گرامیداشت انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران

گفتگو با دکتر یوسف لسانی

می‌خواهیم در رابطه با تظاهرات هموطنانمان در ایتالیا به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی صحبتی داشته باشیم. می‌خواهیم ببینیم که چطور و در چه شرایطی این تظاهرات برگزار شد و این که خواسته‌ها چه بود.

حرف در یک کلام مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و پیش بسوی جمهوری دمکراتیک مردم ایران بود. البته مراسم خیلی باشکوه و گرم و صمیمی بود البته زیر باران شدید. هواداران و حامیان مقاومت ایران در این سالیان مبارزه که از رهبری مقاومت ایران پیروی کردند نه از سرما و گرما و باران هراسیده‌اند و همچنان به پیش می‌تازند.

لطفا به اشتراک بگذارید: