کارزار مقاومت ایران در ۱۴شهر از ۱۳کشور جهان و پیام آن

گفتگو با حسین میرداماد

روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در سال ۵۷ تظاهرات با شکوهی با عنوان «تظاهرات در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران، نه شاه نه شیخ پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک در برلین» در شهر برلین برگزار شد. هم‌زمان تجمع‌ها و آکسیون‌هایی در سایر شهرها و پایتخت‌های اروپایی از جمله پاریس، لندن، بروکسل، استکهلم و... یاد و خاطره‌ آن انقلاب سترگ را گرامی داشتند.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم ببینیم که پیام این کارزار مقاومت ایران در ۱۴شهر از ۱۳کشور جهان چه بود؟

لطفا به اشتراک بگذارید: